Teenmax Naga

Hotline

1900-636927

Chính sách vận chuyển/giao nhận/cài đặt

04/05/2018   -    127

Tính phí vận chuyển theo từng khu vực.
– Thời gian giao hàng sẽ điều chỉnh theo yêu cầu của khách hàng, hoặc vị trí địa lý mà khách hàng
muốn gửi tới.
– Đảm bảo cung cấp hàng hóa đúng theo giá cả, số lượng thỏa thuận.
– Chúng tôi có quyền từ chối hoặc hủy đơn hàng của khách hàng nếu phía khách hàng không cung
cấp đủ thông tin để việc vận chuyển và giao nhận có thể diễn ra.