Teenmax Naga

Hotline

1900-636927

Chính sách thu hồi và hoàn tiền đối với sản phẩm

04/05/2018   -    149

Những trường hợp do lỗi của nhà sản xuất hoặc lỗi của Long Vương, Chúng tôi sẽ thu hồi Sản phẩm
trực tiếp tại địa chỉ của Quý khách hàng và hoàn tiền 100% giá bán cho quý khách.